Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het historische bestand van personeelsleden van het Ministerie de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.
2.
Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 15, 16 tot en met 25, 30, 56, 88, 89, 111 en 122 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.
Indiening van het verzoek geschiedt door invulling en ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
3.
De bescheiden van de hierboven genoemde inventarisnummers worden openbaar op:
inventarisnummer 15 op 1 januari 2022
inventarisnummers 16 tot en met 25 op 1 januari 2022
inventarisnummer 30 op 1 januari 2011
inventarisnummer 56 op 1 januari 2028
inventarisnummer 88 op 1 januari 2019
inventarisnummer 89 op 1 januari 2015
inventarisnummer 111 op 1 januari 2009
inventarisnummer 122 op 1 januari 2018