Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Anticumulatieregeling RPU Politie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Anticumulatieregeling RPU Politie
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 13a van het Besluit algemene rechtspositie politie;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. ambtenaar:
de ambtenaar van wie de wekelijkse arbeidstijd is verminderd op grond van artikel 13a van het Besluit algemene rechtspositie politie;
b. RPU-salaris:
het salaris waarop een inhouding op grond van artikel 13a Besluit algemene rechtspositie politie heeft plaatsgevonden;
c. deeltijdsalaris:
het salaris, bedoeld in artikel 11 van het Besluit bezoldiging politie, dat voor de ambtenaar zou zijn vastgesteld indien voor hem de teruggebrachte werktijd als onvolledige werktijd zou gelden;
d. bezoldiging:
bezoldiging als bedoeld in artikel 1 lid, onderdeel u van het Besluit bezoldiging politie.
1.
Inkomsten die de ambtenaar geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf en aangevangen met ingang van of na de dag waarop de arbeidstijd is teruggebracht, worden in mindering gebracht op het RPU-salaris, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat die inkomsten, dan wel een gedeelte daarvan geen verband houden met verhoogde werkzaamheid.
2.
Inkomsten uit arbeid of bedrijf als bedoeld in het eerste lid die geacht worden op één maand betrekking te hebben of geacht kunnen worden te hebben, worden in mindering gebracht op het RPU-salaris over die maand. De vermindering bedraagt niet meer dan het verschil tussen het RPU-salaris en het deeltijdsalaris.
3.
Inkomsten uit arbeid of bedrijf waarvoor reeds in verband met verleend buitengewoon verlof een inhouding plaatsvindt op de bezoldiging van de ambtenaar of een verlaging van de bezoldiging van de ambtenaar geldt zijn, tot het bedrag van die inhouding of verlaging, geen inkomsten uit arbeid of bedrijf als bedoeld in het eerste en tweede lid.
1.
De ambtenaar is verplicht vanaf het moment waarop de arbeidstijd overeenkomst artikel 13a van het Besluit algemene rechtspositie politie is teruggebracht, opgave te doen van de inkomsten als bedoeld in artikel 2 eerste lid.
2.
Indien de inkomsten niet vooraf kunnen worden vastgesteld, doet de ambtenaar maandelijks, voorafgaand aan de salarisbetaling, opgave van de inkomsten die hij sinds de vorige opgave heeft genoten.
3.
Indien de inkomsten slechts over een langere termijn kunnen worden vastgesteld, doet de ambtenaar dienovereenkomstig opgave en wordt het RPU-salaris met een voorlopig vastgesteld bedrag verminderd. Na afloop van de desbetreffende termijn zullen de daadwerkelijke inkomsten worden verrekend.
4.
Het bevoegd gezag kan nadere voorschriften geven met betrekking tot de wijze van opgave van de inkomsten door de ambtenaar.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1997.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Anticumulatieregeling RPU Politie.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemene Politieblad worden geplaatst.
De
Minister
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php