Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
3. Ingetrokken regeling
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemene wet inzake rijksbelastingen, inzagerecht; intrekking Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2010.
Algemene wet inzake rijksbelastingen, inzagerecht; intrekking Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt de Gedragscode openbare accountants/ Belastingdienst , AFZ94/4517M van 27 september 1994, ingetrokken.
1. Inleiding
De Belastingdienst werkt aan versterking van zijn toezicht. Het effect van optreden moet worden vergroot terwijl tegelijkertijd de administratieve lasten die met het toezicht zijn gemoeid, moeten worden verlaagd. Om het toezicht effectief en efficiënt uit te oefenen maakt de Belastingdienst waar mogelijk gebruik van werkzaamheden die al door anderen worden verricht. Daarmee worden dubbel werk en extra kosten, ook voor de belastingplichtigen, voorkomen. De Belastingdienst wil daarbij samenwerken met partijen die in het toezicht een rol vervullen.
Het voorgaande is onder meer aanleiding geweest voor een overleg met de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA omtrent de bevoegdheid van de inspecteur tot inzage in de dossiers van de door hun leden uitgevoerde wettelijke, statutaire en vrijwillige controles bij rechtspersonen. Het resultaat daarvan is hierna in paragraaf 2 opgenomen.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst
Gedragscode , Besluit van 27 september 1994, AFZ94/4517Mf.
NIVRA Nederlands Instituut voor Registeraccountants
NOvAA Nederlandse Orde van Accountant-Administratieconsulenten
2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA en de Belastingdienst onderschrijven, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, het belang van vertrouwen en transparantie. Daarnaast heeft men begrip voor elkaars gerechtvaardigde belangen, ook als deze niet direct fiscaal van aard zijn.
Gelet hierop zullen beide beroepsorganisaties hun leden adviseren in de standaardopdrachtvoorwaarden van nieuwe cliënten op te nemen, dat cliënt instemt met inzage door de inspecteur in het door de accountant aangelegde dossier inzake de wettelijke, statutaire of vrijwillige controle bij deze cliënt. Tevens zullen de beroepsorganisaties hun leden adviseren om ook de standaardopdracht-voorwaarden voor bestaande cliënten op dit punt te herzien. Als de cliënt weigert om in te stemmen met deze dossierinzage, zal de accountant dat meenemen in zijn beoordeling van de integriteit van die cliënt.
Met het bovenstaande vervalt de bestaansgrond van de Gedragscode openbare accountants/Belastingdienst.
3. Ingetrokken regeling
Het volgende besluit wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
AFZ94/4517M van 27 september 1994 .
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst en vervalt op 1 maart 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 16 december 2009
De
staatssecetaris