Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Ondermandaatverlening
2. Toelichting
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemeen/Formeel recht, ondermandaat

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Algemeen/Formeel recht, ondermandaat
De Minister van Economische Zaken heeft het volgende besloten:
In dit besluit wordt het door de Minister van Economische Zaken aan de directeur-generaal Belastingdienst verleende mandaat tot aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren van de Belastingdienst ondergemandateerd aan de voorzitter van het managementteam Belastingdienst/Holland-Midden.
1. Ondermandaatverlening
De Minister van Economische Zaken heeft in het besluit van 14 december 2006 , Stcrt. 252, aan de directeur-generaal Belastingdienst mandaat verleend om met ingang van 1 januari 2007 namens hem ambtenaren van de Belastingdienst aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet energiebesparing toestellen en de Wet uitvoering antiboycotverordening . Er is voor gekozen de aanwijzing te laten plaatsvinden door de voorzitter van het managementteam Belastingdienst Holland-Midden. Gelet hierop wordt aan de voorzitter Belastingdienst/Holland-Midden ondermandaat verleend om namens de Minister van Economische Zaken ambtenaren van de Belastingdienst aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op naleving van de Wet energiebesparing toestellen en de Wet uitvoering antiboycotverordening .
2. Toelichting
Naar aanleiding van de regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 augustus 1999 (Stcrt. 161) tot mandaatverlening aanwijzing toezichthoudende ambtenaren en de Aanwijzingsregeling buitengewoon opsporingsambtenaren als toezichthouders voor diverse economische wetten van 1 september 1999 (Stcrt. 172) zijn ambtenaren van de Belastingdienst/FIOD-ECD belast met het toezicht op de naleving van diverse economische wetten.
Deze toezichtstaken worden per 1 januari 2007 overgeheveld naar de Belastingdienst/Douane Noord en de Belastingdienst/Hollland-Midden.
Het onderhavige besluit heeft tot doel de aanwijzing als toezichthouder van ambtenaren van de Belastingdienst/Holland-Midden te regelen.
Een afzonderlijke aanwijzing van de ambtenaren van de Douane is niet noodzakelijk. De aanwijzing van douane-ambtenaren als toezichthouder is al geregeld in diverse andere besluiten ( besluit van 2 december 1991 , Stcrt. 236, besluit van 22 maart 2001 , Stcrt. 61 en het besluit van 28 april 1997 , Stcrt. 82).
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 1 februari 2007
De
Minister
directeur-generaal Belastingdienst