Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling
Artikel 2. Begripsomschrijvingen
Artikel 3. Subsidiesoorten
Artikel 4. Toepasselijkheid Algemeen reglement
Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud
Artikel 6. Subsidieplafond
Artikel 7. Vereisten
Artikel 8. Aanvraag
Artikel 9. Aanvraagtermijnen
Artikel 10. Wijze van beoordeling en beslissing op de aanvraag
Artikel 11. Weigeringsgronden
Artikel 12. Aan de subsidie verbonden voorwaarden
Artikel 13. Algemene verplichtingen
Artikel 14. Bijzondere verplichtingen
Artikel 15. Jaarlijkse verantwoording vierjarige subsidies en projectsubsidies voor rechtspersonen
Artikel 16. Jaarlijkse verantwoording subsidie voor natuurlijke personen
Artikel 17. Voorschotten
Artikel 18. Subsidievaststelling rechtspersonen
Artikel 19. Subsidievaststelling natuurlijke personen
Artikel 20. Betaling subsidie
Artikel 21. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 lid 4 Algemeen reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
4.
Het bestuur van het Fonds beslist binnen 13 weken na indiening van de aanvraag op de aanvraag, tenzij in een deelregeling een andere beslistermijn is opgenomen.