Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities
+ Hoofdstuk II. Doel
+ Hoofdstuk III. Algemeen
+ Hoofdstuk IV. Aanvraagprocedure
+ Hoofdstuk V. Beslissing
+ Hoofdstuk VI. Aan de subsidie verbonden verplichtingen
- Hoofdstuk VII. Bezwaarprocedure
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Algemeen reglement Mondriaan Fonds

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Het maken van bezwaar geschiedt doordat een belanghebbende daartoe binnen zes weken na de dag waarop de beslissing schriftelijk bekend is gemaakt een bezwaarschrift indient bij het bestuur.
2.
Voordat het bestuur op het bezwaar beslist stelt zij belanghebbenden in de gelegenheid om gehoord te worden.
3.
Het bestuur bepaalt dat het horen geschiedt door:
a. een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is, of
b. meer dan één persoon van wie de meerderheid, onder wie degene die het horen leidt, niet bij het bestreden besluit betrokken is geweest.
4.
Van het horen wordt een verslag opgemaakt dat voorafgaand aan de beslissing op bezwaar ter verificatie van diens inbreng aan de indiener wordt toegezonden.
5.
Het bestuur kan het bezwaarschrift ter nadere advisering opnieuw voorleggen aan het bevoegde adviesorgaan.
6.
Beslissen op het bezwaarschrift geschiedt binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift.