Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Toepasbaarheid
Artikel 4. Kring van aanvragers
Artikel 5. Weigeringsgronden
Artikel 6. Subsidieplafonds
Artikel 7. Aan de subsidie verbonden verplichtingen
Artikel 8. Verantwoording
Artikel 9. Begrotingsvoorbehoud
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Intrekking
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht, subsidie weigeren:
a. als de behoefte aan ondersteuning door de aanvrager naar het oordeel van het bestuur onvoldoende is aangetoond;
b. als de aanvrager niet aannemelijk heeft gemaakt dat de voor de activiteiten beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de bijdrage van het Fonds Podiumkunsten en eventuele eigen inkomsten uit entreegelden, sponsoring of anderszins, voldoende zijn om de activiteiten uit te voeren;
c. als (de resultaten van) de activiteiten waarvoor een subsidie wordt verstrekt niet openbaar toegankelijk zijn.
2.
In een deelregeling kunnen andere weigeringsgronden dan die uit het eerste lid worden opgenomen.