Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Organisatie van het Ministerie van Defensie
Artikel 3. Dienstonderdeel van de Secretaris-Generaal
Artikel 4. Zelfstandige directies en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Artikel 5. Defensiestaf
Artikel 6. Hoofddirectie Financiën en Control
Artikel 7. Hoofddirectie Algemene Beleidszaken
Artikel 8. Hoofddirectie Personeel
Artikel 8a. Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie
Artikel 9. Defensie Materieel Organisatie
Artikel 10. Commando Dienstencentra
Artikel 11. Commando Zeestrijdkrachten
Artikel 12. Commando Landstrijdkrachten
Artikel 13. Commando Luchtstrijdkrachten
Artikel 14. Commando Koninklijke Marechaussee
Artikel 15. Subtaakbesluiten
Artikel 16. Intrekking huidige organisatiebesluit
Artikel 17. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8a Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2013.
Artikel 8a. Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie
De Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie staat onder leiding van de Hoofddirecteur Informatievoorziening en Organisatie die belast is met:
a. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Secretaris-Generaal geven van de ambtelijke leiding aan de Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie;
b. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van het defensiebrede bedrijfsvoerings- en informatievoorzieningsbeleid, waarbij is inbegrepen beleid op het gebied van generieke informatievoorziening, ICT-infrastructuur en documentaire informatievoorziening, afgestemd op het algemeen defensiebeleid en op het leveren van een inbreng terzake in de beleids-, plannings- en begrotingsprocedure en het bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van de strategische kennisagenda;
c. het bewaken van de samenhang van de defensiebrede besturing, de hieruit voortvloeiende werkwijze en de hiermee samenhangende organisatie zoals beschreven in het Besturingsmodel Defensie en het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005 en het adviseren van de politiekambtelijke leiding terzake;
d. het sturen en bewaken van de samenhang in de informatievoorzieningsketen;
e. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Bestuursstaf, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
f. het op aanwijzing van de bewindslieden leiden van politiek gevoelige projecten;
g. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie;
h. het ontwikkelen van kaders op het gebied van informatievoorziening ten behoeve van de zeven defensieonderdelen, genoemd in artikel 2, eerste lid.