Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Organisatie van het Ministerie van Defensie
Artikel 3. Dienstonderdeel van de Secretaris-Generaal
Artikel 4. Zelfstandige directies en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Artikel 5. Defensiestaf
Artikel 6. Hoofddirectie Financiën en Control
Artikel 7. Hoofddirectie Algemene Beleidszaken
Artikel 8. Hoofddirectie Personeel
Artikel 8a. Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie
Artikel 9. Defensie Materieel Organisatie
Artikel 10. Commando Dienstencentra
Artikel 11. Commando Zeestrijdkrachten
Artikel 12. Commando Landstrijdkrachten
Artikel 13. Commando Luchtstrijdkrachten
Artikel 14. Commando Koninklijke Marechaussee
Artikel 15. Subtaakbesluiten
Artikel 16. Intrekking huidige organisatiebesluit
Artikel 17. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8 Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2013.
Artikel 8. Hoofddirectie Personeel
De Hoofddirectie Personeel staat onder leiding van de Hoofddirecteur Personeel die is belast met:
a. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Hoofddirectie Personeel;
b. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van (de uitvoering van) het personeelsbeleid waaronder mede begrepen het geneeskundig beleid, het arbeidsomstandighedenbeleid, het opleidingsbeleid, het formatiebeleid, het management developmentbeleid en het integriteitbeleid, afgestemd op het algemeen defensiebeleid en van het defensiebrede beleid op het gebied van veiligheidsmanagement, het leveren van een inbreng terzake in de beleids-, plannings- en begrotingsprocedure en het bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van de strategische kennisagenda;
c. de overdracht van het onder b genoemde beleid aan de ambtelijk eindverantwoordelijken voor uitvoering, waar nodig door aanwijzingen en richtlijnen die door tussenkomst van de Secretaris-Generaal worden verstrekt;
d. het voorbereiden en voeren van overleg inzake hoofdlijnen van het personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden met de centrales van overheidspersoneel;
e. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Bestuursstaf, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
f. het op aanwijzing van de bewindslieden leiden van politiek gevoelige projecten;
g. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Hoofddirectie Personeel;
h. het ontwikkelen van personele en formatieve kaders ten behoeve van de zeven defensieonderdelen, genoemd in artikel 2, eerste lid.