Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Organisatie van het Ministerie van Defensie
Artikel 3. Dienstonderdeel van de Secretaris-Generaal
Artikel 4. Zelfstandige directies en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Artikel 5. Defensiestaf
Artikel 6. Hoofddirectie Financiën en Control
Artikel 7. Hoofddirectie Algemene Beleidszaken
Artikel 8. Hoofddirectie Personeel
Artikel 8a. Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie
Artikel 9. Defensie Materieel Organisatie
Artikel 10. Commando Dienstencentra
Artikel 11. Commando Zeestrijdkrachten
Artikel 12. Commando Landstrijdkrachten
Artikel 13. Commando Luchtstrijdkrachten
Artikel 14. Commando Koninklijke Marechaussee
Artikel 15. Subtaakbesluiten
Artikel 16. Intrekking huidige organisatiebesluit
Artikel 17. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7 Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2013.
Artikel 7. Hoofddirectie Algemene Beleidszaken
De Hoofddirectie Algemene Beleidszaken staat onder leiding van de Hoofddirecteur Algemene Beleidszaken die is belast met:
a. het met inachtneming van de aanwijzingen en de richtlijnen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Hoofddirectie Algemene Beleidszaken;
b. het adviseren van de bewindslieden over internationale en nationale politieke en maatschappelijke factoren die van belang zijn voor het defensiebeleid;
c. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van het algemeen defensiebeleid, afgestemd op de internationale en nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en het leveren van een inbreng terzake van de beleids-, plannings- en begrotingsprocedure;
d. het ontwikkelen, overdragen, controleren en evalueren van (de uitvoering van) het defensiebrede research en developmentbeleid, alsmede het opstellen van de strategische kennisagenda en het bijdragen aan de uitvoering van de strategische kennisagenda;
e. de algemene coördinatie binnen het ministerie voor internationale zaken, mede met het oog op de afstemming met andere departementen;
f. de coördinatie en integrale afstemming van de (strategische) beleidsontwikkeling en de inbreng van de desbetreffende beleidsdocumenten in de beleids-, plannings- en begrotingsprocedure;
g. het leveren van een bijdrage aan de informatiebehoefte van de Bestuursstaf, gegeven het eigen terrein van verantwoordelijkheid;
h. het op aanwijzing van de bewindslieden leiden van politiek gevoelige projecten;
i. de doelmatige inrichting, de bedrijfsvoering en het interne beheer van de Hoofddirectie Algemene Beleidszaken.