Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Organisatie van het Ministerie van Defensie
Artikel 3. Dienstonderdeel van de Secretaris-Generaal
Artikel 4. Zelfstandige directies en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Artikel 5. Defensiestaf
Artikel 6. Hoofddirectie Financiën en Control
Artikel 7. Hoofddirectie Algemene Beleidszaken
Artikel 8. Hoofddirectie Personeel
Artikel 8a. Hoofddirectie Informatievoorziening en Organisatie
Artikel 9. Defensie Materieel Organisatie
Artikel 10. Commando Dienstencentra
Artikel 11. Commando Zeestrijdkrachten
Artikel 12. Commando Landstrijdkrachten
Artikel 13. Commando Luchtstrijdkrachten
Artikel 14. Commando Koninklijke Marechaussee
Artikel 15. Subtaakbesluiten
Artikel 16. Intrekking huidige organisatiebesluit
Artikel 17. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2013.
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ministerie: het Ministerie van Defensie;
b. bewindslieden: de Minister en de Staatssecretaris van Defensie;
c. diensthoofd: degene die bij dit besluit wordt belast met de leiding van een dienstonderdeel van het ministerie;
d. bestuursstaf: de onderdelen van de defensieorganisatie die zich richten op de ondersteuning van de bewindslieden in hun ministeriële verantwoordelijkheid en het formuleren van de missie, de hoofdtaken en (verander)doelstellingen en op het besturen van de organisatie van het Ministerie van Defensie;
e. operationeel commando: een onderdeel van de defensieorganisatie dat zich richt op het primaire proces van Defensie, dat wil zeggen de gereedstelling, instandhouding, nazorg en recuperatie van de operationele capaciteit;
f.  dienstencentrum: een onderdeel van de defensieorganisatie waarin de taken zijn geconcentreerd die ondersteunend zijn voor het primaire proces van Defensie;
g. zelfstandige directie: een directie waarvan de directeur rechtstreeks verantwoording schuldig is aan de Secretaris-Generaal.