Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aftrek voorbelasting ter zake van herstelwerkzaamheden wegens (het vooraf overeenkomen van) het toebrengen van schade

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2011.
Aftrek voorbelasting ter zake van herstelwerkzaamheden wegens (het vooraf overeenkomen van) het toebrengen van schade
Vraag
X houdt zich bezig met de winning van stoffen uit de grond. Zij heeft daartoe een concessie gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Er is een raming gemaakt van de schade die door bodemdaling als gevolg van de grondstofwinning wordt veroorzaakt. Op basis van de concessie is X verplicht de schade te vergoeden/herstellen. Per gewonnen ton stoffen moet X een bepaald bedrag reserveren voor de te herstellen schade.
Een van de partijen die schade heeft geleden is Z. Krachtens een, voor aanvang van de grondstofwinning afgesloten, overeenkomst met X is Z gemachtigd om op naam en voor rekening van X overeenkomsten te sluiten met derden voor herstelwerkzaamheden. Deze derden hebben omzetbelasting in rekening gebracht aan X. Kan X deze omzetbelasting in aftrek brengen?
Antwoord
Partijen hebben in dezen vooraf overeenstemming bereikt over het toebrengen van de schade. De door X veroorzaakte schade berust op een weloverwogen actie die in direct verband kan worden gebracht met de winning van de stoffen. Omdat het toebrengen van de schade met Z is overeengekomen onder de voorwaarde dat deze volledig wordt hersteld, is ook sprake van een direct verband tussen de herstelmaatregelen (door en voor rekening van X) en de winning van de stoffen. X heeft de herstelmaatregelen afgenomen als ondernemer en heeft die werkzaamheden verbruikt in het kader van haar onderneming. Onder deze omstandigheden kan X de omzetbelasting die verband houdt met de schadeherstelwerkzaamheden in aftrek brengen.