Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Beleid
Machtiging
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel inleiding Aftrek fictieve kosten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2010.
Inleiding
Ingevolge artikel 6, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: de Wet) kan de Minister voor de in het eerste lid van dat artikel omschreven lichamen die een algemeen maatschappelijk belang behartigen nadere regelingen geven met betrekking tot het bepalen van de winst. Het tweede lid is bij amendement aan artikel 6 van de Wet toegevoegd. Uit de toelichting blijkt dat deze bepaling de mogelijkheid opent om de winstbepaling bij deze lichamen af te stemmen niet op de in werkelijkheid betaalde kosten, maar op kosten die bedrijfseconomisch normaal kunnen worden geacht; hierbij is gedacht aan het in aanmerking nemen van fictieve kosten wegens om niet of tegen te lage beloning verrichte arbeid bij de toetsing of belastingplichtige in aanmerking komt voor de vrijstelling van artikel 6, eerste lid, van de Wet.
In aansluiting op het in onderdeel 2 van het besluit van 1 juli 1971, nr. B71/12651 (hierna: het besluit), gestelde deel ik het volgende mede.