Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Beleid
Machtiging
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel beleid Aftrek fictieve kosten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 oktober 2010.
Beleid
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Wet keur ik goed dat – uitsluitend voor de toepassing van de in artikel 1, letter a, van het Vrijstellingsbesluit 1971 vermelde normbedragen – fictieve kosten wegens om niet of tegen te lage beloning verrichte arbeid in aanmerking kunnen worden genomen.
De fictieve-kostenaftrek wordt vastgesteld door de bevoegde inspecteur. De hoogte van de in aanmerking te nemen fictieve kosten wordt, op verzoek van belanghebbende, naar rato van het aantal door vrijwilligers gewerkte uren vastgesteld door de inspecteur. Dit bedrag wordt afgeleid van het wettelijk minimum loon van een volwassene op jaarbasis eventueel verminderd met aan de vrijwilligers verrichte betalingen (bijvoorbeeld kostenvergoedingen).
Voor de bepalingen van het aantal gewerkte uren dient te worden aangesloten bij het aantal uren dat voortvloeit uit een efficiënte bedrijfsvoering. Belanghebbende dient aan de inspecteur opgaaf te doen van de om niet of tegen een te lage beloning verrichte arbeid, zodat de inspecteur de hiervoor bedoelde fictieve kosten kan beoordelen.
Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat de fictieve-kostenaftrek geen toepassing vindt bij de fiscale winstbepaling van een niet-vrijgesteld lichaam.