Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Afschrijving taxivergunning, afschrijving rijdend materieel taxi-onderneming

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2010.
Afschrijving taxivergunning, afschrijving rijdend materieel taxi-onderneming Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3992, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-03-2010.
De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3992, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-03-2010.

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, besluit van 9 februari 1998, nr. DB98/455M.
Het is thans niet mogelijk jaarlijks af te schrijven op de waarde van een taxivergunning. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 18 maart 1992, nr. 27 461, BNB 1992/184, uitgemaakt dat bij de berekening van de jaarlijkse winst voor afschrijving op de kostprijs van dergelijke vergunningen geen plaats is, doch dat dergelijke vergunningen als gevolg van zich in het jaar voordoende omstandigheden blijvend hun waarde kunnen verliezen, waardoor afwaardering op lagere bedrijfswaarde mogelijk is.
In verband met de voorgenomen invoering van het Wetsvoorstel personenvervoer en het Besluit personenvervoer zullen het capaciteitsbeleid, het prijsbeleid en de afbakening van de vervoersgebieden op termijn volledig worden afgeschaft. Vanaf het moment van invoering van het wetsvoorstel en het besluit staat vast dat de in de taxivergunning begrepen vermogenswaarde geheel of nagenoeg geheel verloren zal gaan. Eerst vanaf het moment dat het capaciteitsbeleid, het prijsbeleid en de afbakening van de vervoersgebieden volledig zijn komen te vervallen, zou derhalve afwaardering op lagere bedrijfswaarde mogelijk zijn. Ik keur echter goed dat vanaf 1 januari 1998 in 4 jaren op de taxivergunning wordt afgeschreven.
Ik keur tevens goed dat met ingang van 1 januari 1998 de afschrijving op het rijdend materieel in vier jaar mag plaatsvinden. Hierbij dienen overigens wet en jurisprudentie in acht te worden genomen. Zo moet rekening worden gehouden met een restwaarde en kan geen inhaalafschrijving plaatsvinden op het rijdend materieel dat op 1 januari 1998 tot het ondernemingsvermogen behoort.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3992, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 08-03-2010.