Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Afgifte verklaringen vakbekwaamheid verzekeringstussenpersonen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Afgifte verklaringen vakbekwaamheid verzekeringstussenpersonen
De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op de artikelen 9 en 10 vierde lid, laatste zin, van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1976, houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van verzekeringsagent en assurantiemakelaar (ex groep 630 CITI) en houdende met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden (nr. 77/92/EEG, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 1977, nr. L 26, blz. 14, van 31 januari 1977);
Gezien het advies van de Commissie van Advies, bedoeld in artikel 2 van de Wet Assurantiebemiddeling;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt onder ‘Richtlijn’ verstaan: de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 december 1976 houdende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de werkzaamheden van verzekeringsagent en assurantiemakelaar (ex groep 630 CITI) en houdende met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden (nr. 77/92/EEG, Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 1977, nr. L 26/14, van 31 januari 1977).
Artikel 2
Het verzoek, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Richtlijn, om in Nederland de in artikel 2 van de Richtlijn bedoelde werkzaamheden te mogen uitoefenen en de documenten tot staving van dit verzoek, waaronder de documenten, bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van de Richtlijn, moeten worden ingediend bij de Sociaal-Economische Raad.
Artikel 3
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 15 juli 1980 en wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.
's-Gravenhage, 7 juli 1980
De
Staatssecretaris