Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN
+ TITEL II. TOEPASSING VAN TITEL I VAN HET VERDRAG (ALGEMENE BEPALINGEN)
+ TITEL III. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING
- TITEL IV. TOEPASSING VAN TITEL III VAN HET VERDRAG
+ TITEL V. FINANCIËLE BEPALINGEN
+ TITEL VI. DIVERSE BEPALINGEN
+ TITEL VII. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 73 Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien), Straatsburg, 26-11-1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
(authentiek: nl)
1.
Indien de rijnvarende in de loop van een kalendermaand of kalenderkwartaal achtereenvolgens onderworpen is geweest aan de wetgeving van twee Verdragsluitende Partijen, wordt de toekenning van gezinsbijslagen waarop hij aanspraak kan maken krachtens de wetgeving van elk van deze Partijen volgens de volgende regels vastgesteld:
a) indien een van deze Verdragsluitende Partijen wordt vermeld in Bijlage VII, afdeling 2, van het Verdrag of indien zij, hoewel zij vermeld wordt in afdeling 1 van genoemde bijlage, de gezinsbijslagen per dag toekent worden de gezinsbijslagen die ten laste komen van het bevoegde orgaan van de andere Verdragsluitende Partij vastgesteld naar verhouding van de duur gedurende welke de rijnvarende aan de wetgeving van die Verdragsluitende Partij onderworpen is geweest ten opzichte van de door bedoelde wetgeving voorziene duur van de maandelijkse of drie-maandelijkse periode;
b) in alle andere gevallen blijven de gezinsbijslagen voor de duur van de maand of het kwartaal voor rekening van het bevoegde orgaan ten laste waarvan de gezinsbijslagen aan het begin van de betreffende maand of het betreffende kwartaal kwamen, naar gelang de wetgeving die door genoemd orgaan wordt toegepast voor de toekenning van gezinsbijslagen in een maandelijkse dan wel in een drie-maandelijkse periode voorziet.
2.
Indien het orgaan van een Verdragsluitende Partij de gezinsbijslagen heeft verleend voor een periode, terwijl deze bijslagen voor rekening van het orgaan van een andere Verdragsluitende Partij kwamen, zullen de door het eerste orgaan ten onrechte verleende bijslagen worden vergoed.