Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Addendum Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945-2000 (Minister van Defensie)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Addendum Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Defensie)
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Defensie,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 november 2004, nr. arc-2004.1462/5);
Besluiten:
Artikel 1
Dit besluit is een addendum bij het besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie ter vaststelling van de ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Defensie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 ’ en de daarbij behorende toelichting d.d. 25 januari 2005 (kenmerk C/S/05/139 (gepubliceerd in de Staatscourant 2005, nr. 62 d.d. 31 maart 2005)).
Artikel 2
De ‘selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Minister van Defensie, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940–1993)’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie, nr. 98.27.RWS/JW d.d. 8 januari 1998 (gepubliceerd in de Staatscourant 1998, nr. 142 d.d. 30 juli 1998)) wordt ingetrokken, voor wat betreft de handeling 303.1 van de Minister van Defensie.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 2 februari 2006
De van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Staatssecretaris
namens deze:
de
Algemene Rijksarchivaris
De van Defensie ,
Minister
namens deze:
de
plv. Secretaris-Generaal