Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

ACM Formulier geschilbeslechting energie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 26 maart 2014, met nummer P_500195/9.O93 tot vaststelling van het formulier voor het indienen van een aanvraag voor geschilbeslechting op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet (ACM Formulier geschilbeslechting energie)
De Autoriteit Consument en Markt,
Gelet op artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor geschilbeslechting op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage . Dit formulier is ook op de website van de Autoriteit Consument en Markt beschikbaar.
Artikel 2
Het Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 15 november 2011 tot vaststelling van het formulier voor het indienen van een aanvraag voor geschilbeslechting op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet (Stcrt. 2011, nr. 21241) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: ACM Formulier geschilbeslechting energie.
Dit besluit zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De Autoriteit Consument en Markt, namens deze, overeenkomstig het door het bestuur op 26 maart 2014 genomen besluit,
bestuurslid