{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, uitslag; vervaardigen van minerale oliën: periode waarover moet worden beoordeeld of ten minste 30 percent van de vervaardigde producten minerale oliën zijn

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Accijns, uitslag; vervaardigen van minerale oliën: periode waarover moet worden beoordeeld of ten minste 30 percent van de vervaardigde producten minerale oliën zijn De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij is een vraag voorgelegd over de periode waarover moet worden beoordeeld of ten minste 30 percent van de producten die door een bijeenbehorende productie-installatie in een accijnsgoederenplaats zijn vervaardigd, bestaan uit minerale oliën. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.
Vraag
Het verbruik van accijnsgoederen, anders dan als grondstof, in een accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoederen is aangewezen, wordt volgens artikel 2, tweede lid van de Wet op de accijns (de wet) aangemerkt als uitslag. Echter het verbruik van minerale oliën als brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën in een accijnsgoederenplaats wordt niet aangemerkt als uitslag, zie artikel 2, vierde lid van de wet. Voorwaarde is dat de brandstof wordt verbruikt voor de energielevering aan bijeenbehorende productie-installaties, waar anders dan door vermenging, tenminste 30 percent van de vervaardigde producten minerale oliën zijn. Bij de aangifte van de in een tijdvak verschuldigde accijns moet opgave worden gedaan van de minerale oliën die als brandstof zijn verbruikt voor het vervaardigen van minerale oliën, zie artikel 6c van het Uitvoeringsbesluit accijns.
Een bijeenbehorende productie-installatie kan geschikt zijn voor de vervaardiging van meerdere soorten goederen. Dit betekent dat het aandeel minerale oliën van de totale hoeveelheid vervaardigde producten niet altijd gelijk zal zijn. Bij het ene productieproces zal meer minerale olie worden vervaardigd dan bij het andere. Of voldaan wordt aan het 30 percent criterium zal dus mede afhankelijk zijn van de duur van de periode waarover de beoordeling van het percentage plaatsvindt.
Over welke periode moet worden beoordeeld of ten minste 30 percent van de in een bijeenbehorende productie-installatie vervaardigde producten bestaat uit minerale oliën, die anders zijn verkregen dan door vermenging?
Antwoord
De periode waarover moet worden beoordeeld of ten minste 30 percent van de in een bijeenbehorende productie-installatie vervaardigde producten bestaat uit minerale oliën, die anders zijn verkregen dan door vermenging, is gelijk aan het tijdvak waarover de accijns op aangifte moet worden voldaan. Indien in dit tijdvak de hoeveelheid vervaardigde minerale oliën ten minste 30 percent van het totaal aan vervaardigde producten omvat, wordt de hoeveelheid minerale olie die is verbruikt als brandstof voor de vervaardiging van minerale oliën niet aangemerkt als uitslag.
Het verbruik van minerale oliën die in een accijnsgoederenplaats worden verbruikt als brandstof voor het vervaardigen van minerale oliën wordt niet aangemerkt als uitslag. Voorwaarde is dat ten minste 30 percent van de totale hoeveelheid vervaardigde producten van de bijeenbehorende productie-installatie bestaat uit minerale oliën. De opgave van de hoeveelheid als brandstof verbruikte minerale oliën moet plaatsvinden bij de aangifte van de in een tijdvak verschuldigde accijns. Om te kunnen vaststellen of deze hoeveelheid minerale oliën terecht niet wordt aangemerkt als uitslag wordt het aangiftetijdvak genomen voor de beoordeling van het 30 percent criterium.