Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, teruggaaf; verzoek om teruggaaf accijns voorafgaand aan de verzending van de accijnsgoederen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.
Accijns, teruggaaf; verzoek om teruggaaf accijns voorafgaand aan de verzending van de accijnsgoederen
Aan mij is een vraag voorgelegd over verzoeken om teruggaaf van accijns voorafgaand aan de verzending van accijnsgoederen naar een andere lidstaat.
Vraag
Om in aanmerking te komen voor teruggaaf van accijns voor accijnsgoederen die door een ondernemer zijn overgebracht naar een ondernemer dan wel een publiekrechtelijk lichaam, anders dan als ondernemer, in een andere lidstaat, moet belanghebbende voorafgaand aan het verzenden van de accijnsgoederen een verzoek om teruggaaf doen.
Is het toegestaan af te zien van de eis dat een verzoek om teruggaaf van accijns moet worden gedaan voorafgaand aan de verzending van de goederen naar een andere lidstaat in de gevallen dat een ondernemer anders dan eenmalig accijnsgoederen waarvan de accijns is geheven naar een andere lidstaat verzendt?
Antwoord
Ja, ik sta toe dat een ondernemer die meer dan eenmaal accijnsgoederen, waarvan de accijns is geheven, verzendt naar een andere lidstaat bij een tweede en volgende zending een verzoek om teruggaaf van accijns pas doet nadat de goederen zijn overgebracht naar een andere lidstaat. Na ontvangst van het eerste verzoek om teruggaaf na publicatie van dit besluit stelt de douane verzoeker schriftelijk in kennis van de eisen waaraan verzoeken om teruggaaf moeten voldoen.
Een ondernemer die meer dan eenmalig accijnsgoederen verzendt naar een andere lidstaat, waarvoor teruggaaf van accijns wordt verzocht, kan uit ervaring bekend zijn met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voor teruggaaf in aanmerking te komen. Om die reden verliest de verplichting om voorafgaande aan de verzending van de goederen reeds een verzoek om teruggaaf te moeten doen haar belang. Dit in tegenstelling tot een ondernemer die eenmalig een verzoek om teruggaaf van accijns doet voor goederen die naar een ander lidstaat worden verzonden.