Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag 1
Antwoord 1
Vraag 2
Antwoord 2
Vraag 3
Antwoord 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, hulpapparatuur; teruggaaf accijns van halfzware olie en gasolie bij achtereenvolgend gebruik van hulpapparatuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.
Accijns, hulpapparatuur; teruggaaf accijns van halfzware olie en gasolie bij achtereenvolgend gebruik van hulpapparatuur
Aan mij zijn vragen voorgelegd over de teruggaaf van accijns van halfzware olie en gasolie bij achtereenvolgend gebruik van hulpapparatuur. De vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.

Voor het vervoer van onder meer poeder- en korrelvormige producten en beton kan gebruik worden gemaakt van hulpapparatuur. Voor halfzware olie en gasolie die wordt gebruikt voor de aandrijving van hulpapparatuur kan op basis van een forfaitaire hoeveelheid liters minerale olie per hoeveelheid vervoerd product teruggaaf van accijns worden verleend. De teruggaaf bedraagt het verschil aan accijns tussen hoog- en laagbelaste halfzware olie en gasolie. Zie artikel 70, vierde lid van de Wet op de accijns. De teruggaaf kan uitsluitend worden verleend indien de hulpapparatuur wordt aangedreven door de motor die dient voor de aandrijving van het motorrijtuig. Zie artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit accijns (het besluit). Het komt voor dat een partij goederen, al dan niet met tussentijds lossen en laden, meerdere malen wordt vervoerd.
Vraag 1
Een handelaar in veevoeder brengt 100 000 kg veevoeder over naar zijn bedrijf waar de goederen worden opgeslagen. Na een aantal dagen verkoopt hij de partij veevoeder en levert deze af bij de koper. De volgende dag deelt de koper aan de handelaar mee 20 000 kg veevoeder te veel te hebben ontvangen. De handelaar haalt het te veel geleverde veevoeder op en slaat de partij weer op in zijn bedrijf. Na twee dagen wordt de partij van 20 000 kg verkocht en afgeleverd bij de koper.
Mag voor de berekening van de teruggaaf het forfait voor dezelfde goederen meerdere malen worden toegepast?
Antwoord 1
Ja, voor de berekening van de teruggaaf mag het forfait voor dezelfde goederen meerdere malen worden toegepast. Dit houdt in dat voor de berekening van de teruggaaf van de accijns kan worden uitgegaan van 240 000 kg vervoerd product.
Bij het transport van het veevoeder is in het geschetste geval steeds sprake van een nieuwe vervoersbeweging. Dat wil zeggen dat voor het begin en na het einde van het vervoer de goederen werden geladen respectievelijk werden gelost. Het vaststellen dat een nieuwe afzonderlijke vervoersbeweging plaatsvond, is voorwaarde voor het mogen toepassen van het forfait over de vervoerde goederen.
Vraag 2
Vanuit een betoncentrale wordt op bestelling 9 m 3 beton met een betonmixer naar een bouwlocatie vervoerd. Bij het storten van het beton blijkt de bekisting met 7 m 3 vol te zijn. De betonmixer neemt 2 m 3 mee terug naar de betoncentrale waar 7 m 3 wordt bijgeladen. Vervolgens wordt met de betonmixer 9 m 3 afgeleverd bij een ontbieder.
Mag voor de berekening van de teruggaaf het forfait voor dezelfde goederen meerdere malen worden toegepast?
Antwoord 2
Nee, voor de berekening van de teruggaaf mag het forfait niet achtereenvolgend voor dezelfde goederen worden gebruikt. Dit betekent dat voor de berekening van de teruggaaf van de accijns moet worden uitgegaan van 16 m 3 vervoerd beton.
Na het vervoer naar de bouwlocatie van 9 m 3 beton kan 2 m 3 niet worden gelost. Deze hoeveelheid blijft in vervoer. Dit is ook het geval na bijlading van 7 m 3 beton op de betoncentrale. Voor de 2 m 3 die aanvankelijk niet kon worden afgeleverd is daarom sprake van één vervoersbeweging en niet van drie afzonderlijke vervoersbewegingen. Er heeft immers tussen het laden van het beton en het lossen bij de laatste ontbieder geen tussentijds lossen en opnieuw laden plaats gevonden van de betreffende 2 m 3 beton. Daarom mag slechts een hoeveelheid van 16 m 3 vervoerd beton in aanmerking worden genomen voor de berekening van de teruggaaf van accijns.
Vraag 3
Een fabrikant van veevoeder vervoert 100 000 kg graan naar zijn bedrijfslocatie. Het graan wordt in zijn bedrijfsinstallatie vermengd met 50 000 kg in de fabriek aanwezig tapiocameel. Na een verdere bewerking wordt het verkregen veevoederproduct afgeleverd bij een handelaar.
Mag voor de berekening van de teruggaaf het forfait voor dezelfde goederen meerdere malen worden toegepast?
Antwoord 3
Ja, voor de berekening van de teruggaaf mag het forfait voor dezelfde goederen meerdere malen worden toegepast. Dit houdt in dat voor de berekening van de teruggaaf van de accijns kan worden uitgegaan van 250 000 kg vervoerd product.
Zowel bij het transport van het graan als bij dat van het verwerkte graan (veevoederproduct) is sprake van een nieuwe vervoersbeweging. Ook in dit geval heeft immers tussentijdse lossing en lading van de goederen plaats gevonden. Daarom mag zowel de hoeveelheid bij de fabriek afgeleverd graan, als de hoeveelheid bij de handelaar afgeleverd veevoederproduct voor de berekening van de teruggaaf van accijns in aanmerking worden genomen.
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php