Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
0. Gebruikte begrippen en inhoudsopgave
1. Inleidende bepalingen
1.1. Tijdelijk buiten de AGP brengen
1.2. Rechtstreekse aflevering van goederen die onder schorsing van de accijns worden vervoerd.
1.2.1. Inleiding
1.2.2. Wettelijke bepalingen
1.2.3. Goedkeuring
1.2.4. Voorwaarden
2. Definities van de accijnsgoederen en tarieven
2.1. Afronding alcoholpercentage voor overige alcoholhoudende producten
2.2. Omrekeningsfactor bij toepassing van het tarief voor LPG
2.3. Accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
3. Uitslag en Invoer
3.1. Rechtstreekse verkoop van accijnsgoederen aan verbruikers vanuit een AGP
3.2. Tankauto’s en schepen als onderdeel van de AGP
3.3. Agp zonder fysieke opslag voor andere accijnsgoederen dan minerale oliën.
3.4. Verkoop van accijnsgoederen aan reizigers aan boord van schepen en vliegtuigen in het verkeer tussen twee lidstaten
3.3.1. Algemeen
3.3.2. Goedkeuring
3.5. Achterwege blijven van de aangifte voor de energiebelasting bij overschrijding van de maximale belastbare hoeveelheden.
3.6. Toestemming uitslag van vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG) uit de accijnsgoederenplaats tegen nihiltarief energiebelasting met of zonder een verklaring wegverkeer.
4. Vrijstellingen en teruggaaf
4.1. Vrijstelling accijns bij uitslag en invoer van levensmiddelen waarin bier, wijn, tussenproducten en overige alcoholhoudende producten zijn verwerkt.
4.2. Vrijstelling van accijns door vermenging met methanol.
4.3. Vrijstelling van accijns voor de uitslag en de invoer van overige alcoholhoudende producten die worden gebruikt bij de vervaardiging van geneesmiddelen of die als geneesmiddelen zijn geregistreerd.
4.3.1. Algemeen
4.3.2. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij de vervaardiging van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
4.3.3. Vrijstelling van accijns voor overige alcoholhoudende producten bij vervaardiging van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.
4.3.4. Goedkeuring
4.4. Vrijstelling voor minerale olie in brandstoftanks van nieuwe auto’s.
4.5. Vrijstellingsvergunning voor handelaren in accijnsgoederen.
4.6. Het zuiveren van met vrijstelling ingeslagen minerale oliën.
4.7. Achterwege blijven zekerheidstelling
4.8. Toepassing vrijstelling van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor het testen van luchtvaartuigen.
4.9. Toepassing vrijstelling accijns voor de levering van minerale oliën aan een opslagplaats voor levering aan eigen schepen.
4.10. Afzien van het indienen van een verzoek om teruggaaf voorafgaand aan de verzending.
4.11. Achterwege laten van aankoopfactuur.
4.12. Wijziging tijdstip aangifte energiebelasting bij teruggaaf accijns.
4.13. Teruggaaf van energiebelasting voor LPG bij aflevering voor onbelaste doeleinden.
4.14. Teruggaaf accijns van minerale olie door wederinslag in AGP van benzinedamp.
4.14.1. Algemeen
4.14.2. Wettelijke bepalingen/Energiebelasting en voorraadheffing
4.14.3. Goedkeuring
4.14.4. Forfaitaire hoeveelheid en teruggaafberekening.
4.14.5. Voorwaarden voor teruggaaf
4.15. Gebruik van hulpapparatuur
4.16. Verlenen van teruggaaf accijns van minerale oliën aan gebruiker van hulpapparatuur
4.17. Gelijkgestelde hulpapparatuur
5. Bijzondere bepalingen
5.1. Vermelden van de code op accijnszegels.
5.2. Aanbrengen accijnszegels voor sigaren en gebruik sierring.
5.3. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren.
5.4. Achterwege laten van vermelding van het soort tabaksproduct op de verpakking.
5.5. Terugzenden van accijnszegels.
5.6. Teruggaaf bij vernietiging accijnszegels in andere lidstaten.
5.7. Voorwaarden voor het salderen van meer- en minderbevindingen in AGP.
5.7.1. Algemeen
5.7.2. Goedkeuring
5.8. Normen voor verliezen bij vervoer van accijnsgoederen.
5.8.1. Algemeen
5.8.2. Goedkeuring
5.8.3. Voorwaarden voor toepassing van de vrijstellingsnormen
6. Verbodsbepalingen en strafbepalingen
6.1. Voorhanden hebben van laagbelaste gasolie in een brandstoftank van een zogenoemd hybride pleziervaartuig
6.2. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie in een brandstoftank van specifieke motorrijtuigen.
6.2.1. Algemeen
6.2.2. Goedkeuring
6.3. Voorhanden hebben van laagbelaste halfzware olie en gasolie in brandstoftanks van woonschepen.
6.4. Verkoop beneden de kleinhandelsprijs van tabaksproducten bij opheffing van een winkelbedrijf.
6.5. Kortingen op de kleinhandelsprijs door geschenken, bonnen en dergelijke.
7. Ingetrokken regeling(en) en opheffing boekwerk accijns
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 6.2.1 Accijns, beleidsregels accijnswetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
6.2.1. Algemeen
De toepassing van het verlaagde tarief voor onder meer gasolie is op grond van artikel 27, derde lid van de wet afhankelijk van de bestemming. Die bestemming moet een andere zijn dan gebruik voor het op de openbare weg aandrijven van motorrijtuigen.
Op grond van artikel 91, tweede lid, onderdeel a, van de wet is het niet toegestaan minerale oliën waarin zich herkenningsmiddelen of bestanddelen van herkenningsmiddelen bevinden, voorhanden te hebben in de brandstoftank van een motorrijtuig of van een pleziervaartuig. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat halfzware olie of gasolie die is belast naar het verlaagde tarief en daartoe is voorzien van herkenningsmiddelen, wordt gebruikt als motorbrandstof.
Gelet op artikel 91, derde lid, onderdeel a, van de wet is een uitzondering opgenomen van het verbod om van herkenningsmiddelen voorziene oliën voorhanden te hebben in de brandstoftank van een motorrijtuig die geen gebruik van de openbare weg zoals motorrijtuigen die uitsluitend op terreinen dan wel in gebouwen van een onderneming worden gebruikt (terreinen van luchthavens en havenondernemingen).
Gelet op artikel 91, derde lid, onderdeel b, van de wet is ook een uitzondering gemaakt voor motorrijtuigen die gewoonlijk niet worden gebruikt op de weg. In artikel 40 van het besluit zijn die motorrijtuigen vermeld.