Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.
Accijns, achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit is vastgesteld dat de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren achterwege kan blijven.
1. Inleiding
In artikel 78, lid 2 van de Wet op de accijns (hierna : de Wet) en artikel 41, lid 1 en lid 3 van de Uitvoeringsregeling accijns is onder andere bepaald dat op het accijnszegel de hoeveelheid van het tabaksproduct wordt vermeld. Voor rooktabak is dat de nettomassa en voor sigaren en sigaretten is dat het aantal stuks.
Deze bepaling is in de Wet opgenomen omdat bij sigaretten en rooktabak het bedrag van de accijns mede afhankelijk is van de hoeveelheid tabaksproducten. Bij sigaren is de accijns enkel een percentage van de kleinhandelsprijs. Tot 1992 was er nog wel een relatie met de hoeveelheid.
2. Achterwege laten van de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren
Momenteel worden de hoeveelheden op de accijnszegels voor sigaren vermeld. Het niet vermelden van de hoeveelheid op die accijnszegels levert een administratieve lastenverlichting op voor het drukken, de bestelling en de distributie van de zegels. Ook uit het oogpunt van controle is vermelding van de hoeveelheid op de accijnszegels voor sigaren niet noodzakelijk.
Om die redenen keur ik, vooruitlopend op de wijziging van de Wet en de Uitvoeringsregeling accijns , goed dat de vermelding van de hoeveelheid op het accijnszegel voor sigaren achterwege kan blijven.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 16 maart 2007
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst