Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Aanleiding
1. Mengsmering zijnde lichte olie (gemengd met smeerolie) bestemd om te worden gebruikt als brandstof voor tweetaktmotoren van motorrijtuigen
2. Smeerolie die in afzonderlijke verpakking wordt verkocht voor de smering van tweetaktmotoren
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Accijns, accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2008.
Accijns, accijnsheffing op mengsmering en smeerolie voor tweetaktmotoren
Aanleiding
De Minister van Financiën heeft bij zijn brief van 20 december 1972, kenmerk B72/20994, vrijstelling van accijns verleend voor het smeeroliebestanddeel van de motorbrandstof voor tweetaktmotoren (mengsmering). Deze vrijstelling was ook van toepassing op de in afzonderlijk verpakking verkochte smeerolie bestemd voor de smering van tweetaktmotoren.
Gebleken is dat ondanks de inwerkingtreding van de Wet op de accijns van 31 oktober 1991 (hierna wet) toch nog gebruik werd gemaakt van bovengenoemde vrijstelling. In verband daarmede deel ik u het volgende mede.
Wijziging van de heffing van accijns op smeerolie bestemd voor tweetaktmotoren Het beleid met betrekking tot de onderhavige smeerolie kan worden onderscheiden in de accijnsheffing op twee producten namelijk:
mengsmering zijnde lichte olie (gemengd met smeerolie) bestemd om te worden gebruikt als brandstof voor tweetaktmotoren van motorrijtuigen en
smeerolie die in afzonderlijke verpakking wordt verkocht voor de smering van tweetaktmotoren.
1. Mengsmering zijnde lichte olie (gemengd met smeerolie) bestemd om te worden gebruikt als brandstof voor tweetaktmotoren van motorrijtuigen
Op grond van de wet is accijns verschuldigd over de invoer of de uitslag van lichte olie die als brandstof wordt gebruikt voor tweetaktmotoren van motorrijtuigen ongeacht de toevoegingen. Hoewel aan de lichte olie smeerolie is toegevoegd blijft het eindproduct een lichte olie in de zin van de wet en blijft over het gehele eindproduct de accijns verschuldigd.
De vrijstelling van 20 december 1972 is door de inwerkingtreding van de wet niet meer van toepassing. In verband daarmede is ook accijns verschuldigd over de in de brandstof toegevoegde smeerolie.
Gelet echter op het opgewekte vertrouwen dat door de eerdergenoemde vrijstelling is ontstaan, wordt afgezien van naheffingsaanslagen over de periode voor 1 juli 2004.
2. Smeerolie die in afzonderlijke verpakking wordt verkocht voor de smering van tweetaktmotoren
In artikel 27 van de wet is voor smeerolie (GN codes 2710 1981 t/m 2710 1999) geen tarief vastgesteld. Op grond van artikel 28 van de wet is deze minerale olie belast met accijns mits het bestemd is voor gebruik, wordt aangeboden voor de verkoop of wordt gebruikt als motorbrandstof.
Hoewel de smeerolie voor de smering van de motor in bepaalde gevallen aan de lichte olie wordt toegevoegd, kan men niet spreken van een product dat wordt aangeboden voor de verkoop als motorbrandstof of wordt gebruikt als motorbrandstof. Deze smeerolie wordt in die gevallen niet toegevoegd aan de brandstof om als brandstof te dienen, maar omdat er vanwege de technische constructie geen andere manier bestaat om de smeerolie in de motor te krijgen. Het toevoegen van de smeerolie heeft eerder een verslechtering van het verbrandingsproces van de brandstof in de motor tot gevolg.
In de overige gevallen is de smeerolie voor tweetaktmotoren vergelijkbaar met smeerolie voor viertaktmotoren, die ook niet belast is.
De smeerolie die wordt ingevoerd of uitgeslagen in afzonderlijke verpakking om als smeermiddel voor een tweetaktmotor te worden verkocht valt daarom niet onder de accijnsheffing.
Additieven of vulstoffen worden toegevoegd aan de brandstof om als brandstof te dienen en veelal het verbrandingsproces van de brandstof verbeteren. Deze producten blijven op grond van artikel 28 van de wet aan accijnsheffing onderworpen.
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php