Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling verenigingen (representativiteitseisen Pensioen- en spaarfondsenwet)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 januari 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/2003/95577, houdende de aanwijzing van verenigingen die niet aan de eisen van artikel 6a, eerste lid, vierde volzin en vierde lid van de Pensioen- en spaarfondsenwet behoeven te voldoen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 6a, vijfde lid, Pensioen- en spaarfondsenwet;
Besluit:
Artikel 1
Als verenigingen op wie artikel 6a, eerste lid, vierde volzin, en vierde lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet niet van toepassing zijn zijn aangewezen:
a. de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO);
b. de Nederlandse Bond voor Oudere Migranten (NISBO);
c. de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG);
d. de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB); en
e. de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO).
Artikel 2
Deze aanwijzing geldt gedurende de looptijd van het op 28 februari 2003 gesloten Vernieuwd Convenant tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) tot op uiterlijk 1 juli 2007.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 februari 2003.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 januari 2004
De
Staatssecretaris