Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Wet toegang ziektekostenverzekering
De minister van Justitie a.i.,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis;
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Stb. 1986, 123), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten, worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 12 augustus 1987
De voornoemd,
minister
namens de ,
minister
Het ,
hoofd van de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht