{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Prijzenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Opsporing overtredingen Prijzenwet Aanwijzing opsporingsambtenaren
De Minister van Justitie,
in overleg met de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken en van Financiën:
Gezien het schrijven van de Minister van Economische Zaken van 17 april 1969, Dir.-Gen. IH/DPM, nr. 269/4728;
Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 11 van de Prijzenwet en de artikelen 1, onder 3°, en artikel 17, lid 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1. aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, 3 , 6 en 11 van de Prijzenwet:
a. de ambtenaren van de Loontechnische Dienst;
b. de ambtenaren van de Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;
c. de ambtenaren van de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;
2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 22 april 1969
De voornoemd,
Minister