{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Boek 2 Burgerlijk Wetboek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.
Aanwijzing ambtenaren Economische Controledienst als opsporingsambtenaren economische delicten
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken
Overwegende dat de Wet op de economische delicten bij de Wet van 8 april 1976 tot vaststelling van de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van de Invoeringswet Boek 2 nieuw B.W., (S. 229), hoofdstuk 4, artikel XIII, onder A gewijzigd is;
Gelet op de artikelen 1, onder 4° en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1. de ambtenaren van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens Boek 2 (Rechtspersonen) van het Burgerlijk Wetboek voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
2. in te trekken de beschikking van 26 februari 1974, nr. 126/274 (Stcrt. 48);
3. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.
13 september 1976
De
Minister