{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling ombuigingsbijdrage zorgaanbieders

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzingsregeling ombuigingsbijdrage zorgaanbieders
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gehoord het College tarieven gezondheidszorg (brief van 23 mei 2003, kenmerk Ba/mt/A/03/062), vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2003;
Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 4 juni 2003, kenmerk Z/P-2385676);
Besluit:
Artikel 1
Het College tarieven gezondheidszorg (CTG) stelt voor de organen voor gezondheidszorg genoemd in artikel 1, onder A 1 tot en met 29b, 30 tot en met 33, B, D en in artikel 2 van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992, zodanige beleidsregels vast, dat dit resulteert in budget- ofwel tariefverlagingen van 1,6% in de tweede helft van 2003 en voor de jaren daarna budget- ofwel tariefverlagingen van 0,8%. De beleidsregel dient in te gaan op 1 juli 2003.
De maatregel wordt toegepast op de budgetten, lumpsums en tarieven, met uitzondering van:-
de vergoedingen voor kapitaallasten, voor zover deze vergoedingen geen directe relatie hebben met de productieomvang;-
de in 2003 daadwerkelijk vrij overeengekomen DBC-tarieven in het kader van de beleidsregels I-603 en I-604.
Artikel 2
In de in het eerste artikel bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het CTG bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 3
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister