Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling van de Minister van Financiën van 9 april 2007 houdende aanwijzing van categorieën niet-geldelijke betalingen en ontvangsten als bedoeld in artikel 30, eerste lid, Comptabiliteitswet 2001 (Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;
Na overleg met de Algemene Rekenkamer (brief van 20 februari 2007, kenmerk 6007579R);
Besluit:
Artikel 1
De navolgende niet-geldelijke transacties worden als geldelijke betalingen en ontvangsten in de departementale begrotingsadministratie van het Rijk verwerkt:
a. transacties, inhoudende een vergelijking van een schuld met een vordering;
b. inruil- en soortgelijke transacties.
Artikel 2
In bijzondere gevallen kan met de instemming van de Minister van Financiën worden afgeweken van de bepaling van deze regeling.
1.
De Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2004 wordt ingetrokken.
2.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Aanwijzingsregeling niet-geldelijke betalingen en ontvangsten 2007.
3.
Zij treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister