Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling maximumtarieven orthodontie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.
Aanwijzingsregeling maximumtarieven orthodontie
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 13 van de Wet tareiven gezondheidszorg,
Gelezen de brief van het College tarieven gezondheidszorg (brief van 8 oktober 2002, kenmerk ON/mn/02/777);
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brieven van 19 november 2002, kenmker Z/P-2322566 en Z/P-2329590);
Besluit:
Artikel 1
Het College tarieven gezondheidszorg stelt voor prestaties van tandartspecialisten in de dentomaxillaire othopedie in artikel 1 onder B sub 4, van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als orgaan voor gezondheidszorg aangewezen, beleidsregels zodanig vast dat hiermee het huidige maximumtarief, niveau defenitief 2002, met ingang van 1 januari 2003 met 10% wordt verlaagd.
a. De neerwaartse aanpassing dient te geschieden door de huidige rekennorm van 880.000 punten te verhogen tot 978.000 punten. De structurele puntwaarde komt daarmee op 0.45712, niveau definitief 2002.
Artikel 2
In bedoelde beleidsregels ter uitvoering van deze aanwijzing wordt bepaald dat het College tareiven gezondheidszorg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van goedkeuring van de desbetreffende beleidsregels op grond van artikel 12 WTG ambtshalve gewijzigde maximumtarieven vaststelt.
Artikel 3
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister