{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002
De Minister van Defensie
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 60, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,
Besluit:
Artikel 1
Voor de feitelijke uitvoering van en het toezicht op de werkzaamheden ten behoeve van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:
a. de Directeur Operaties,
b. het Hoofd van het Cluster Intelligence,
c. het personeel van de Bijzondere Dienst, en
d. het personeel van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.
Artikel 2
De Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee van 1 november 2001 (Stcrt. 2001, nr. 218) wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2013.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid WIV 2002.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 september 2013
De
Minister