Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling Gezondheidsdienst voor Dieren als inrichting ex artikel 13 Destructiewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,De Gezondheidsdienst voor Dieren, Arnsbergstraat 7, Postbus 9, 7400 AA Deventer
Hierna: de Gezondheidsdienst voor Dieren
aan te wijzen als inrichting, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Destructiewet. Artikel 12, eerste en tweede lid, van de Destructiewet vindt geen toepassing ten aanzien van gespecificeerd hoog-risico-materiaal dat aan wetenschappelijk onderzoek wordt onderworpen.
Bovenstaande onder de volgende voorwaarden:
11. deze aanwijzing geldt onverminderd alle andere vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van deze activiteiten. De beschikking wordt verleend voor onbepaalde tijd. Op grond van artikel 20.3, eerste lid, in samenhang met artikel 20.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer treedt een besluit op grond van de destructiewet in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn verloopt voor het indienen van een bezwaarschrift, tenzij wordt besloten tot onmiddellijke inwerkingtreding op grond van artikel 20.5 Wet milieubeheer. Gelet op de bijzondere omstandigheden met betrekking tot de uitbraak van Aviaire Influenza in Nederland en de noodzaak van het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op dode AI-gevoelige dieren met het oog op de humane en diergezondheid, treedt deze beschikking in werking met ingang van 8 mei 2003.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Nederlandse Staatscourant.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar maken bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het bezwaarschrift wordt gezonden aan het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ter attentie van de afdeling Rechtsbescherming, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.
's-Gravenhage, 9 mei 2003.
De
Minister