Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 november 2011, nr. AI/MHC/ABB/2011/19770, tot aanwijzing van de boeteoplegger SZW-wetgeving 2012 (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 34, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, 10:5, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet, 19a, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen 18c, eerste lid, en 18n, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag;
Besluit:
Artikel 1
Het Hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning van de directie Informatiehuishouding en Inspectieondersteuning van de Inspectie SZW en de door het Hoofd aangewezen, onder hem ressorterende plaatsvervangers, worden aangewezen als de ambtenaar, bedoeld in:
Artikel 2
Het Hoofd van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning, en de door het Hoofd aangewezen, onder hem ressorterende plaatsvervangers, genoemd in artikel 1, zijn ten behoeve van de door hem opgelegde boeten bevoegd tot het nemen van de besluiten, genoemd in de artikelen 4:94, 4:96, 4:99, 4:112, 4:113 en 5:10 juncto paragraaf 4.4.4.2. van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 3
De Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 november 2011
De
Minister