{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Aanwijzing boeteoplegger
+ § 2. Wijziging en intrekking andere regelgeving
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2004, nr. AVB/AIS/04 62136, houdende aanwijzing van een ambtenaar als bevoegd tot het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van SZW-wetgeving (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 24, 34, eerste lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998 en 10:5, eerste lid, Arbeidstijdenwet;
Besluit:
Artikel 1:1
Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie wordt aangewezen als de ambtenaar bedoeld in:
Artikel 2:1
[Wijzigt de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving.]
Artikel 2:2
[Wijzigt het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004.]
Artikel 2:3
Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2004, nr. AI/IO/2004/33875, houdende doormandatering door de directeur Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van bevoegdheden betreffende het opleggen van een bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 33 en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling, met uitzondering van artikel 1:1, aanhef en onderdeel 2, treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel VI van de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet in werking treedt.
2.
Artikel 1:1, aanhef en onderdeel 2, treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel I van de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet in werking treedt.
Artikel 3:2
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving.
Den Haag, 9 september 2004
De
Minister