Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2013.
Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee
De Minister van Defensie,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten,
Besluit:
Artikel 1
Voor de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst worden bij de Koninklijke Marechaussee aangewezen:
a. de Directeur Operatiën,
b. het Hoofd van de afdeling Operatiën,
c. het personeel van de bijzondere dienst/veiligheid, en
d. het personeel van het observatieteam van de Brigade speciale beveiligingsopdrachten.
Artikel 2
De Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke Marechaussee van 26 juli 1994 (Stcrt. 144) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke marechaussee.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 1 november 2001
De
Minister