Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 2b
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op de artikelen 129 en 131 van de Mijnbouwwet,
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht houden op de naleving van het bij of krachtens de Mijnbouwwet bepaalde, met uitzondering van afdeling 5.1.1. en hoofdstuk 9, worden de ambtenaren van het Staatstoezicht op de mijnen aangewezen.
Artikel 2
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving met betrekking tot helikopterdekken als bedoeld in artikel 51, tweede lid, van het Mijnbouwbesluit worden de ambtenaren van de toezichteenheid Luchthavens en Luchtruim van de inspectie Verkeer en Waterstaat mede aangewezen.
Artikel 2a
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving worden mede aangewezen ambtenaren van de Kustwacht Nederland, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit instelling Kustwacht voor de uitvoering van taken die krachtens artikel 4 van het Besluit instelling Kustwacht aan de Kustwacht Nederland zijn opgedragen
Artikel 2b
Als de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 14 van het Mijnbouwbesluit, met betrekking tot het verlenen van toestemming voor het verrichten van verkenningsonderzoek bij zicht vanaf het verkenningsvaartuig als bedoeld in dat artikel, wordt aangewezen de directeur Kustwacht, bedoeld in artikel 3 van het Besluit instelling Kustwacht.
Artikel 3
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving met betrekking tot herkenningstekens, geluidsbakens, lichtbakens, elektronische bakens en radarreflectoren als bedoeld in artikel 52, eerste lild, van het Mijnbouwbesluit worden mede aangewezen de ambtenaren belast met het onderzoek en de certificering van belichtingssystemen en geluidapparatuur, van de hoofdafdeling Markeren en Vlootbeheer, afdeling markeertechniek van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat.
Artikel 4
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving met betrekking tot communicatieapparatuur zoals bedoeld in artikel 52, tweede lid, van het Mijnbouwbesluit worden mede aangewezen de toezichthouders van de afdeling Toezicht van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 5
Dit besluit treedt met ingang van 1 januari 2003 in werking.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 december 2002.
De
Staatssecretaris