Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit Wopt

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 21 augustus 2006 tot aanwijzing van instellingen waarop de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens van toepassing is (Aanwijzingsbesluit Wopt)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2006, nr. 2006-0000222175 CS/CZW/WVOB, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 5 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens;
De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 2006, nr. W04.06.0250/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 augustus 2006, nr. 2006-0000263418, CS/CZW/WVOB;
Hebben goedgevonden en verstaan:
a. de instellingen die overeenkomstig artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten;
b. de zorgverzekeraars die zich overeenkomstig artikel 25 van de Zorgverzekeringswet of artikel 33 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten als zodanig hebben aangemeld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Wopt.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 21 augustus 2006
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de vijfde september 2006
De Minister van Justitie ,