Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit van bevoegde autoriteit voor afgifte van EG-verklaring voor het beroep van registerloods

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2007.
Besluit van 21 december 2001, houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit voor de afgifte van een EG-verklaring voor het beroep van registerloods
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 12 november 2001, nr. WJZ/2001/38511 (1718), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's en op artikel 8, tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen;
De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W05.01.0595/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 18 december 2001, nr. WJZ/2001/49307 (1718), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als bevoegde autoriteit tot het afgeven van een EG-verklaring als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's , onderscheidenlijk artikel 10, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen, wordt voor de uitoefening van het beroep van registerloods in Nederland aangewezen de algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Loodsenwet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 21 december 2001
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven eenendertigste januari 2002
De Minister van Justitie,