Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, kenmerk 700430-130986-WJZ, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, en artikel 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet en artikel 4.3.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelet op de artikelen 9.2, eerste lid en zesde lid, 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet en 4.3.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Besluiten:
Artikel 1
Met het toezicht, bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, van de Jeugdwet, zijn belast de ambtenaren van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Artikel 2
Met het toezicht, bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet, zijn belast de ambtenaren van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Artikel 3
Met het toezicht, bedoeld in artikel 4.3.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, zijn belast de ambtenaren van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Artikel 4
Indien een organisatie als bedoeld in artikel 9.2, zesde lid, van de Jeugdwet een systeem van tuchtrecht heeft georganiseerd, zijn de met toezicht belaste ambtenaren, bedoeld in artikel 1, bevoegd in het kader van dat systeem een tuchtklacht in te dienen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Staatssecretaris