{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit regionale inspecteur milieuhygiëne

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.
Aanwijzingsbesluit regionale inspecteur milieuhygiëne
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, 1 van de Wet bodembescherming, 1 eerste lid, van de Wet geluidhinder, 1 van de Wet inzake de luchtverontreiniging en 1 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden;
Besluit:
Artikel 1
De regionale inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, worden ieder voor hun werkgebied, aangewezen als de ter plaatse bevoegde inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit regionale inspecteur milieuhygiëne.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 13 januari 1998
De
Minister