Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 september 2016. U leest nu de tekst die gold op 5 september 2016.
Besluit van 14 maart 2005, houdende de aanwijzing van de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch als het bestuursorgaan waaraan de gegevens ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 294, eerste lid, van de Faillissementswet dienen te worden doorgegeven
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 februari 2005, Directie Wetgeving, nr. 5333923/05/6;
Gelet op artikel 294, vierde lid, van de Faillissementswet;
De Raad van State gehoord (advies van 24 februari 2005, nr. W03.05.0031/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 7 maart 2005, nr. 5339272/05/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als het bestuursorgaan waaraan de griffier de gegevens genoemd in artikel 294, eerste lid, onder a tot en met h van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 294a van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de raad voor rechtsbijstand.
Artikel 1a
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 maart 2005
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de negenentwintigste maart 2005
De Minister van Justitie ,