{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit NFI als hulpverleningsdienst Ministerie van Justitie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2015.
Besluit van de Minister van Justitie van 20 april 2010, kenmerk 5650915/10, houdende aanwijzing van het Nederlands Forensisch Instituut als hulpverleningsdienst van het Ministerie van Justitie
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 1, tweede lid, onder d, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009;
Besluit:
Artikel 1
Als hulpverleningsdienst als bedoeld in artikel 29, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangewezen: het Nederlands Forensisch Instituut.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2009.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit NFI als hulpverleningsdienst Ministerie van Justitie.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 april 2010
De
Minister