Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van een instantie voor het bijhouden van de lijst van inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars, bedoeld in artikel 10.45, eerste lid, onder a, respectievelijk artikel 10.55, eerste lid, van de Wet milieubeheer
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 10.45, derde en vierde lid, en 10.55, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
1.
Als instantie als bedoeld in artikel 10.45, derde lid, en 10.55, derde lid, van de Wet milieubeheer is aangewezen de Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie.
2.
De in het eerste lid genoemde instantie draagt tevens zorg voor het namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer beëindigen van een vermelding op de lijst, in de gevallen, bedoeld in artikel 6 van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.
Artikel 2
Het besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 mei 2003 , nr. SAS 2003036924, houdende de tijdelijke aanwijzing van een instantie voor en mandaat betreffende de handhaving van de lijst van inzamelaars (Stcrt. 94) wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit inzamelen afvalstoffen in werking treedt.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 13 april 2004
De
Staatssecretaris