Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit Huursubsidiewet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.
Aanwijzingsbesluit Huursubsidiewet
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 33, tweede lid, en 48b, eerste lid, van de Huursubsidiewet,
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren aan welke de huurder en de medebewoners in de zin van de Huursubsidiewet desgevraagd de inlichtingen, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van die wet, dienen te verstrekken, zijn:
a. de directeur en de onder deze werkzame ambtenaren van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer die bij het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Recherchezaken zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, of
b. de ambtenaren die zich bezighouden met informatie-inwinning bij de ondersteunende afdeling van de in onderdeel a genoemde dienst.
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Huursubsidiewet zijn belast:
a. de directeur en de onder deze werkzame ambtenaren van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer die bij het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Recherchezaken zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, en
b. de ambtenaren die zich bezighouden met informatie-inwinning bij de ondersteunende afdeling van de in onderdeel a genoemde dienst.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 juli 1999
De
Staatssecretaris