Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Defensie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2015.
Besluit houdende aanwijzing van hulpverleningsdiensten van het ministerie van Defensie
De Staatssecretaris van Defensie,
Gelet op artikel 1, tweede lid, onderdeel d, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009;
Besluit:
Artikel 1
Als hulpverleningsdiensten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 worden aangewezen:
a. de explosieven opruimingsdiensten van het ministerie van Defensie;
b. het Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg, ten behoeve van het verrichten van metingen bij stralingsincidenten;
c. het Advies en Assistentieteam en het Radiologisch/Chemisch Verkenningsteam van de CBRN-responscapaciteit van het Commando Landstrijdkrachten;
d. de sectie Brandweerzorg van het Commando Landstrijdkrachten;
e. het bureau Brandweer van het Commando Luchtstrijdkrachten;
f. het Korps Marinebrandweer van het Commando Zeestrijdkrachten;
g. de bedrijfsbrandweer van de Defensie Materieel Organisatie.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de Regeling optische en geluidssignalen 2009 in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Defensie.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 februari 2009
De
Staatssecretaris