Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2015, kenmerk 779917-137789-Z, houdende aanwijzing van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen als instantie tot gerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten;
Besluit:
1.
De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen wordt aangewezen als geschilleninstantie in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten .
2.
De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing op de behandeling van geschillen tussen consumenten en zorgverzekeraars die betrekking hebben op de uitvoering van de zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet .
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 8 juli 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 9 juli 2015.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit geschilleninstantie Zorgverzekeringswet.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister