Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit experimenten Kiezen op Afstand

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Aanwijzingsbesluit experimenten Kiezen op Afstand
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Gelezen het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen van 5 augustus 2003 (BB 48060), de brief van 29 april 2004 van de projectleider verkiezingen aan de gemeenteraad van Deventer, de brief van College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2003 (01.44/4413) en de brief van 4 mei 2004 van de loco-burgemeester van Nieuwegein aan de gemeenteraad van Nieuwegein;
Gelet op de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand en de artikelen 35, eerste lid, en 39 van het Experimentenbesluit Kiezen op Afstand;
Besluit:
Artikel 1
Tijdens de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in 2004 worden de volgende experimenten als bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet Kiezen op Afstand gehouden:
a. een experiment met stemmen in een stemlokaal van eigen keuze als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand in de gemeente Assen;
b. een experiment met stemmen in een stemlokaal van eigen keuze als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand in de gemeente Deventer;
c. een experiment met stemmen in een stemlokaal van eigen keuze als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand in de gemeente Heerlen;
d. een experiment met stemmen in een stemlokaal van eigen keuze als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand in de gemeente Nieuwegein;
e. een experiment met stemmen met behulp van internet en telefoon als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand voor de kiezers, bedoeld in artikel 29 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand.
Artikel 2
Bij de experimenten, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d, wordt gebruik gemaakt van de stempas, waarvan het model krachtens artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand door burgemeester en wethouders is vastgesteld.
1.
Bij het experiment, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen die door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zijn ingericht ten behoeve van het stemmen met behulp van internet en telefoon.
2.
Er is één stembureau dat uitsluitend bestemd is voor het uitbrengen van stemmen met behulp van internet en telefoon in het kader van het experiment, bedoeld in artikel 1, onderdeel e. Dit stembureau wordt aangeduid als: internet- en telefoonstembureau.
3.
De mogelijkheid om te stemmen met behulp van internet en telefoon wordt door de voorzitter van het internet- en telefoonstembureau geopend op dinsdag 1 juni 2004 om negen uur ’s ochtends.
De
Minister