Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/205680, houdende aanwijzing van erkende rechtspersonen voor onderzoek in het kader van certificering Wet zeevarenden
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 48d, eerste en tweede lid, van de Zeevaartbemanningswet, na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel JJ, van de wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006, aan te halen als Wet zeevarenden;
Besluit:
Artikel 1
Als erkende rechtspersonen, bevoegd tot het verrichten van onderzoeken als bedoeld in artikel 48c, derde lid, onderdeel a, mede in samenhang met artikel 48c, vijfde lid, van de Zeevaartbemanningswet, na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel JJ, van de wet van 6 juli 2011 (Stb. 394) inzake implementatie van het Maritiem arbeidsverdrag, 2006 aan te halen als Wet zeevarenden, worden aangewezen:
a. American Bureau of Shipping (ABS) te Houston, USA;
b. Bureau Veritas (BV) te Neuilly-sur-Seine, Frankrijk;
c. DNV GL AS te Høvik, Noorwegen;
d. Lloyd's Register Group LTD (LR) te Londen, Verenigd Koninkrijk;
e. Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (ClassNK) te Tokio, Japan;
f. RINA Services S.p.A. te Genua, Italië.
Artikel 2
De ingevolge artikel 1 aangewezen rechtspersonen blijven voldoen aan de erkenningscriteria, opgenomen in artikel 5.9, eerste en tweede lid, van de Regeling zeevarenden.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister